De største feilene du kan gjøre på turn

En vanlig feil mange nybegynnere og spillere i mellomsjiktet gjør, er ikke å bry seg nok om å foreta riktig spill på turn. Grunnen til dette finner du i læreprosessen. Mange videoer og artikler tar for seg det optimale spillet før og etter floppen, siden dette gir deg et solid fundament. Når man føler seg sikker på disse gatene, er vanligvis det å lære seg riktig spill på river det neste trinnet. Den fjerde gaten, som kalles turn, kan sammenlignes litt med det rampete stebarnet vi bryr oss litt mindre om.

Nybegynnere og amatørspillere gjør ofte sine største feil på floppen og på river, så det er forståelig at alle vil perfeksjonere spillet sitt i disse situasjonene. Men igjen blir turn ignorert.

På grunn av disse faktorene, er det mange spillere som bare prøver å «overleve» på turn. De har lite eller upålitelig kunnskap og erfaring, og de prøver å ta knekken på svakere motstandere på de andre gatene. La oss se et par typiske feil som gjøres på turn.

Automatisk pass (check) på turn
Den vanligste feilen på turn, er å passe automatisk. Jeg ser denne feilen oftest hos spillere som spiller en defensiv stil. Tankegangen kan være noe sånt som dette: «Jeg har en god hånd. Floppen traff hånden min, så jeg satser. Oi, han synet. Jeg er ganske sikker på at han også har noe, så det er på tide å spille klokt. Han er kanskje sterkere enn meg, så jeg vil helst passe på turn.»

Selvsagt er det mange situasjoner der det å passe på turn er det beste trekket, men ikke alltid. La oss se en feil som ofte gjøres:

Du høyer før floppen fra sen posisjon med K-Q i forskjellig sort. Storeblind er den eneste spilleren som syner. Floppen er Q-9-2 med to spar. Motstanderen din passer, og siden floppen traff hånden din fortsetter vi med å by 75 % av pottens størrelse. Motstanderen syner og turn er 3 i kløver. Motstanderen din passer igjen, så nå er det din tur til å handle. Mange spilleren er for passive på turn og passer i denne situasjonen. Er det riktig handling?

Selvsagt ikke. Hendene motstanderen vår syner med før floppen inkluderer mange hender som trekker etter noe etter floppen. Det kan være disse hendene: mange trekk til flush, J-T, K-J, K-T og noen ganger J-8 og T-8. Motstanderen syner på floppen, så det er en god sjanse for at han har en av hendene som er nevnt ovenfor.

Det er ikke nødvendig å forklare at vi mister verdi hvis vi passer på turn, siden han nok hadde synet et stort bud. I dette tilfellet er det sant at selv et lite bud er bedre enn å passe.By for mye på turn
En annen vanlig feil er det motsatte av å passe ‒ nemlig å by for mye på turn.

Du spiller den midtre fasen i en flerbordsturnering på nett, og du har en solid stack på 40 storeblinder. La oss bruke samme hånd og flopp som i det forrige eksempelet. Du høyner til 2,5 storeblinder med K-Q i forskjellig sort, og det er bare én som syner. Floppen er den samme, Q-9-2 med to spar. Vi fortsetter med et bud på 3 storeblinder, og motstanderen vår syner. Turn er en blank 3-er, og motstanderen passer igjen. Potten er nå på 12,5 storeblinder. Hva skjer hvis du fortsetter med et bud på turn på 10‒12 storeblinder? Uansett hvor nysgjerrig motstanderen er på hva som kommer på river, innser han at informasjonen er for dyr for ham, så han kaster oppgitt. Gjorde vi en feil? Svaret er ja. I disse situasjonene er jobben vår å gi motstanderen pottodds som matematisk ser fristende ut, men som egentlig ikke er det.

Overbud med all-in på turn
Et ekstremt eksempel på et for stort bud på turn, er å gå all-in med overbud. (Et overbud er et bud som er større enn potten). Et klassisk eksempel er å spille høye par på denne måten. La oss si at vi har et par i ess, så vi høyner definitivt før floppen. Vi sier at én spiller syner, men denne gangen har han posisjonen på deg. Floppen er K-J-7 i forskjellige sorter. Vi foretar et oppfølgingsbud (c-bet) på floppen på 75 % av potten, og motstanderen syner. På turn kommer en blank 3-er, og vi går all-in med dobbelt så mye som det er i potten. Hva oppnår du med det? Tror du at motstanderen din har en vanskelig avgjørelse? Hvis du gjør det, tar du feil. Vi har gjort livet hans enklere. Han vil syne hvis han har to par eller tre like, og han vil kaste alle andre hender. Du tvang ham til å kaste alle hendene du slår, og du fratok også motstanderen din muligheten til å forsøke å bløffe deg.Oppsummering
Som en oppsummering kan vi si at du mister verdi hvis du spiller turn for passivt eller for aggressivt. Det er mange små feil i poker der du mister verdi i det lange løp. Det å spille feil på turn gjør at du mister betydelige beløper selv om man bare ser på én hånd, ikke bare i det lange løp.

Jeg har et annet viktig synspunkt når det kommer til spill på turn. Hvis vi innser at flere middels gode spillere er svakest på denne gaten, er det opplagt at det er her vi kan få en ganske stor fordel hvis vi er mer erfaren. Det kan lønne seg å bruke noen timer på å forbedre eller analysere spillingen vår på turn, for det vil helt sikkert betale seg.

Gjør du noen av feilene som er nevnt ovenfor? Var denne artikkelen nyttig for deg? Publiser kommentarene dine nedenfor.