Det var da sannelig på tide: Podcast!

Eg ynskjer å rette ei formell beklagelse til alle dei lyttarane som har vorte ramma av siste vekes teikniske problemar. Årsaka til at eg ber om årsak er altså at føre vekes sending forsvann ut i etaren, og sidan har ingen sett ho. Difor kan eg med stor glede presentere ei noko tidligare sending denne veka, ei sending som til dømes kan by på intervjuar, diskusjonar og ikkje minst frilynt småpreik om festlege emne. Pokerstars EPT spelast nyss no i Sanremo, Kjetil Flåten forteljer oss om Caesars Cup, Sverre har prata med Julian Thew og meir til.

Hugs at du kan raska til deg sendingane til din personlege datamaskin om du loggar inn!

Her finn du vekas sending, og samtlege tidligere episodar:)