Limit Hold'em: Floppen

Floppen er et avgjørende øyeblikk i enhver pokerhånd. Tre kort deles ut midt på pokerbordet, og du kan danne en femkorts hånd for første gang. Dermed kan styrken til starthånden din endre seg fullstendig. Selv om du checket i big blind med , kan du plutselig ha en veldig sterk hånd med bordet , nemlig tress i syvere. På den annen side kan veldig sterke starthender slik som med ett se veldig svake ut når floppen kommer , siden du bare har et par i damer med ess kicker, og alle motspillere med et eller en har deg slått. Det er derfor viktig å revurdere hånden din i forhold til bordsammensetningen, og justere strategien din til de nye forholdene. Hvordan du bør gjøre dette, og hva du ellers bør huske på, forklares i denne artikkelen.

Håndvurdering og strategier

Det er nyttig å dele alle hendene du kan ha på floppen inn i bestemte kategorier. Skillet mellom oppnådde hender og draghender er viktig. Om du har minst ett par og derfor en realistisk sjanse til å vinne uten å forbedre hånden din, har du en oppnådd hånd. Når du har en marginal hånd som ikke er særlig sterk, men har potensial til å forbedre seg betydelig, så er du på et drag.

  • Eksempel på en oppnådd hånd:

du holder og floppen er . Din oppnådde hånd er , ett par i konger med ess kicker.

  • Eksempel på et drag:

du har og floppen kommer . Siden du allerede har fire kløvere () mangler bare én kløver for å fullføre din flush, og det er enda to kort til som skal komme.

Sterke og veldig sterke oppnådde hender

Disse inkluderer: topp par, som par i damer eller høyere med topp kicker, overpar ( eller høyere) så vel som to par eller bedre. Dersom du har en så sterk hånd bør du nesten alltid by eller høyne og nesten aldri kaste deg.

  • Eksempel:

Du har i midtposisjon og høyner. Bare knappen syner. Floppen er , så du holder topp par med best mulig kicker. Altså har du en veldig sterk hånd () og byr. Din motspiller høyner. Din hånd er sterk nok til å re-høyne.

Marginale oppnådde hender

Disse inkluderer: topp uten en sterk kicker, små overpar (par på hånd som er mindre enn , men høyere enn det høyeste kortet på bordet), så vel som andre par.

Om du har en av de bedre hendene i denne kategorien (topp par eller overpar) bør du i de fleste tilfeller by én gang, men være forsiktig dersom du blir høynet. Det er som regel bedre å checke. Du kan også syne om en motspiller byr. Dersom det blir re-høynet bør du kaste hånden din.

  • Eksempel I:

Du holder på knappen. En spiller i midtposisjon syner. Du syner også, og det samme gjør small blind og big blind. Floppen faller , og gir deg topp par. Alle dine tre motspillere checker. Dette indikerer at det er lite trolig at noen av dem har en spesielt sterk hånd. Derfor er du sannsynligvis foran og bør by. Overraskende nok høyner small blind og de to andre motspillerne kaster seg. Her bør vi være veldig forsiktig og bare syne.


 1  | 2 | ... 4 Neste side