Limit Hold'em: Turn

Turn er en av de vanskeligste gatene å spille i Limit Hold'em poker, først og fremst fordi alle bud du nå gjør må være dobbelt så store som de var før og etter floppen. Dette betyr at feiltak på dette tidspunktet kan bli dyrt.

Det kan ofte være korrekt å syne et lavt bud på floppen når du bare har en marginal hånd, så lenge du er villig til å kaste deg om du møter et stort bud på turn. Det er derfor viktig å ta kontroll ved å by eller check-høyne turn dersom du var den aggressive part på floppen, særlig hvis du spiller mot bare få motspillere.

Vurder disse situasjonene:

Du er den aggressive part og har en sterk hånd

I Limit Hold'em er det vanlig å høyne preflopp, og å by eller høyne på floppen om du treffer. I situasjoner som denne er det veldig viktig å fortsette å være aggressiv på turn dersom du tror du fremdeles har den beste hånden – noen ganger uavhengig av hva turn-kortet faktisk er.

Om du er ute av posisjon i en hånd som dette, har du hovedsakelig to valg:

 • By

  Dette sikrer at alle andre spillere i hånden er nødt til å syne minst ett bud for å få se river-kortet. Generelt er det ofte korrekt å by dersom du er usikker på om de andre spillerne vil by eller ikke.

 • Check-høyne

  Dette er mer risikabelt og bør egentlig bare prøves når du er sikker på at en av spillerne bak deg vil by. Dette virker spesielt bra mot aggressive motspillere og kan føre til store potter. Du bør derimot være forsiktig med å check-høyne når det er straight- eller flush-drag i bordet.

Om du er i posisjon og har en sterk hånd, bør du nesten alltid by dersom det blir checket rundt til deg. Spillere som er på drag vil bli tvunget til å putte penger i potten igjen dersom de vil se river-kortet. Du bør derimot ikke by dersom du mistenker en motspiller for å ha truffet sitt drag og nå prøver å check-høyne.

Du er den aggressive part og har en svak hånd

Dette er en mye vanskeligere situasjon å være i. Om du har en svak hånd, kan du forsøke å bløffe på turn ved å gjøre det som kalles å "fyre en ny kule"'. Tanken her er at du forsøker å tvinge dine motspillere til å kaste seg ved å fortsette å representere en sterk hånd. Vurder følgende før du forsøker denne varianten:

 • Antall spillere i hånden 

  Generelt bør du bare fyre en ny kule når du bare er oppe mot få motspillere. Jo flere spillere i hånden, desto lavere sannsynlighet for at de alle vil kaste seg.

 • Bordet

  Noen bord er mer passende for følgebud enn andre. For eksempel kan bord med ett høyt og flere lave kort ofte være egnet til å foreta et følgebud. Mens et bord med flere drag kan være farlig, særlig med flere spillere fremdeles i hånden.

 • Dine motspilleres spillestiler

  Generelt bør du unngå slikt spill mot svakere motspillere som gjerne syner de fleste hender helt ned til river.

 • Posisjon

  Hvis du har en rimelig svak hånd, bør du checke/kaste deg når du er ute av posisjon. Dersom det er du som har posisjon bør du vurdere å by hvis det checkes til deg.


   1  | 2 Neste side