Nytt fra den pågående saken i USA

Beholder domenet
Det er nå bekreftet at US Department of Justice har samtykket til å frislippe domenenavnet www.pokerstars.com til bruk av PokerStars utenfor USA.

Selskapet benekter kategorisk anklagelsene frembragt av US Department of Justice 15. april  2011 og tar alle nødvendige steg for et robust forsvar av seg selv og de to navngitte individene. I mellomtiden har selskapet sluttet å tilby pokertjenester med ekte penger i USA.

PokerStars' tjenester utenfor USA er ikke påvirket. Selskapet har mottatt forsikringer fra reguleringsmyndighetene på Isle of Man om at dets lisensstatus er uendret. Selskapet er og forblir i samsvar med alle dets andre internasjonale lisenser.

Som følge av diskusjoner med US Department of Justice, har PokerStars nå inngått en Avtale som har blitt offentlig arkivert. Avtalen med US Department of Justice slår ettertrykkelig fast at domenenavnet kan benyttes av PokerStars utenfor USA for å kunne tilby pokertjenester med ekte penger, og at PokerStars kan betale ut spillersaldi til sine tidligere kunder i USA.

Utbetaling av amerikanske spilleres verdier har øverste prioritet for PokerStars, og selskapet kan nå begynne prosessen med å utbetale penger til dets tidligere amerikanske kunder.

Alle spillerinnskudd hos PokerStars er fullstendig trygge. Isle of Mans strenge lisenslover (i likhet med andre domsmyndigheter hvor PokerStars innehar lisenser) krever at alle verdier oppbevares på konti som er utskilt fra selskapets ressurser. PokerStars har alltid etterfulgt dette kravet og fortsetter å gjøre dette. Disse pengene er helt og holdent tilgjengelig til å møte alle uttaksbehov, og selskapet fortsetter å etterkomme uttaksforespørsler fra spillere bosatt utenfor USA som normalt.

Utenfor USA fortsetter PokerStars' tjenester å operere som normalt.