Odds & Outs

Dersom du har en hånd som sannsynligvis er bak, men har en mulighet til å vinne, er du nødt til å avgjøre om du vil kaste hånden eller gå videre med den. Denne artikkelen forklarer utregningene som kreves for å gjøre de riktige avgjørelsene. Først må du identifisere de kortene som vil forbedre hånden din (outs), deretter regne ut oddsene for å vinne. Til slutt bør du vurdere oddsene for å vinne opp mot størrelsen på potten, hvilket vil hjelpe deg å ta matematisk korrekte avgjørelser.

Outs

Outs er kort som er igjen i stokken og som kan forbedre din hånd, slik at du forhåpentligvis vinner potten ved showdown.

  • La oss se på et par eksempler:

Du holder . Floppen er: . Så hvis en ny hjerter kommer på turn eller river, har du oppnådd en flush. Da vinner du hånden så lenge ingen annen spiller har fullt hus eller bedre. Bordet har ikke paret seg, så ingen av dine motspillere kan ha fullt hus enda.

Det er 13 kort av hver sort i stokken. Du holder to av dem, og ytterligere to ligger i bordet. Fire av de 13 hjerterkortene er altså allerede utdelt, mens det fremdeles er ni hjertere igjen i stokken. I dette tilfellet utgjør disse ni kortene dine outs.

  • Her er et annet eksempel:

Du har og floppen er . Nå vil ethvert ess eller enhver nier fullføre din straight. Det er fire ess og fire niere i stokken, så du har totalt åtte outs.

Dersom ett kort mangler for å fullføre en straight, har du fire outs (eks.: skjulte kort: , flopp: , outs: ).

  • La oss se på noen flere eksempler:

Du har , og bordet viser . Én av de fire damene i stokken vil gi deg en straight. Hvis din motspiller har et medium par på hånd, f.eks. , vil du ha ytterligere outs ettersom enhver konge eller knekt vil gi deg et høyere par. I et slikt tilfelle vil ditt antall outs øke til ti (fire damer, tre konger og tre knekter).

Om du treffer to par (f.eks. med hvor bordet viser , er det fremdeles fire kort som vil gi deg et fullt hus (tre like pluss ett par):   og .

Hvis du treffer et sett med , bordet viser , og du er bekymret over at motspilleren din kan ha truffet en flush, er det syv kort som kan gi deg et fullt hus eller bedre (en syver, de tre gjenværende toerne og de tre gjenværende knektene). Om du ikke skulle treffe noen av dine outs på turn, vil du da ha ytterligere tre outs, som altså gir deg ti outs totalt på river.

  • Her er et annet eksempel:

Du holder og i bordet ligger . Du har dermed et drag (hånden din er ufullstendig, men kan bli til en sterk, profitabel hånd om riktige felleskort kommer), nemlig et dobbeltsidig straight-drag samt et flush-drag. Dette betyr at du har ni outs for å oppnå en flush og åtte outs for å få en straight. Samtidig må du huske at to kort er telt med to ganger (i dette tilfellet og ), og må derfor trekkes fra. Totalen blir da 9 + 6 heller enn 9 + 8, som altså gir deg 15 outs.


 1  | 2 | ... 4 Neste side