Odds & Outs

Skjulte outs

La oss se på skjulte outs, som er vanskelige å oppdage ettersom de ikke forbedrer hånden din direkte, men heller minker verdien til din motspillers hånd.

  • Eksempel:

Din motspiller har og du har . Bordet viser . Her vil ikke bare de to gjenværende essene hjelpe deg, men også alle de tre kongene og tre tierne. Dermed har du åtte outs, hvorav seks er skjulte outs. Hvorfor? Bordet vil pare seg hvis en ytterligere konge eller tier kommer, som kombinert med ditt par i ess på hånd vil gi deg to par, som igjen er høyere enn din motspillers to par.

  • Her er et annet eksempel:

Du holder og din motspiller har . I bordet ligger . Foruten de tre kongene og tre essene som vil gi deg høyere to par, vil enhver sekser eller femmer også hjelpe deg. Det er fordi en femmer eller sekser vil sørge for at bordet inneholder to par som begge er høyere enn din motspillers par i tre på hånd, hvilket betyr at det femte kortet, kicker'en, vil avgjøre utfallet av hånden. Ditt ess er den beste mulige kicker'en, dermed har du 12 outs og seks av dem er skjulte.

Men hva skjer hvis både du og din motspiller begge sitter med drag? Hvordan vil dette påvirke våre outs?

Forkastede outs

Avanserte spillere regner ikke kun ut sine outs – de spør seg selv hvilken hånd deres motspiller har, og hvorvidt noen av kortene de håper vil komme samtidig vil gi motspilleren, som også sitter med et drag, en enda bedre hånd.

  • La oss se på eksempelet med et straight-drag en gang til:

Du har og floppen kommer . Du har regnet ut at du har åtte outs så langt (fire ess og fire niere).

Hvordan vil dine outs endre seg dersom en av våre motspillere har to hjerter i sin hånd, f.eks. , og dermed sitter med et flush-drag? I så fall vil to av dine outs, nemlig og , gi din motspiller en bedre hånd selv om du treffer din straight. I dette tilfellet vil du derfor måtte forkaste begge disse kortene fra dine outs. Som resultat vil du bare ha seks outs, noe som reduserer dine sjanser til å vinne hånden betraktelig.

Generelt sett bør du ha en pessimistisk holdning når det gjelder å forkaste outs. Det er nemlig bedre å forkaste én out for mye enn én for lite!


Forrige side 1 |  2  | 3 | 4 Neste side