Ordliste

Ordlisten nedenfor forklarer de mest populære begrepene i pokerterminologien. Ordlisten er designet slik at du skal kunne sjekke hva de ulike pokerbegrepene betyr. Poker er et spill hvor det hyppig benyttes en egen sjargong, men du vil raskt bli vant til språket.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Action
Beskriver mye aktivitet i en hånd eller budrunde, f.eks. når det har vært flere høyninger og re-høyninger.

All-in
Når en spiller er all-in, har han bydd alle sine gjenværende sjetonger, og kan ikke ta aktiv del i ytterligere budrunder.

Andre kule (Second Barrel)
Et andre bud på turn etterfølgende et floppbud. Tilsvarende er en tredje kule et tredje bud på river.

Ante
Pokervarianter som Stud spilles med ante; et tvunget bud som hver spiller må legge i før hver budrunde. Anter kommer også i spill i de senere nivåene i enkelte No-Limit Hold'em-turneringer.

Tilbake til toppen

B

Bad Beat
En bad beat refererer til en situasjon hvor du taper en hånd på tross av at du var klar favoritt når pengene gikk inn i potten.

Badugi
(1) Badugi er en relativt ny type poker opprinnelig fra Asia. Hver spiller får fire kort, og det er tre drag. Spilleren med den laveste hånden vinner potten.
(2) Fire kort av ulike sorter som ikke danner et par er en hånd som kalles en Badugi.

Bakdørsdrag (Backdoor Draw)
En ufullstendig draghånd som trenger to eller flere kort for å fullføres. Når det for eksempel kommer tre hjerter på floppen, behøves to ytterligere hjerter for å fullføre en flush.

Bankroll
Refererer til andelen penger du har tilgjengelig utelukkende for pokerspilling.

Big Stack
En spiller som har svært mange sjetonger.

Blind
Et tvunget bud som må legges i før hver hånd. Spilleren til venstre for dealer legger i small blind, mens spilleren to plasser til venstre for dealer legger i big blind. Som regel er big blind dobbelt så stor som small blind.

Blinds-nivå (Blind Level)
Beskriver størrelsen på de tvungne budene i inneværende nivå i en turnering. Størrelsen på blinds øker for hvert nivå.

Bløff (Bluff)
Når en spiller byr og/eller høyner uten å ha en god hånd, for å prøve å få motspillerne til å kaste en bedre hånd.

Bløffefanger (Bluff Catcher)
En svak hånd som akkurat er god nok til å slå en bløff, men som vil slås av de fleste hender hvis den går til showdown.

Boblegutt (Bubbleboy)
Spilleren i en turnering som blir eliminert akkurat før pengeplasseringene nås, og dermed må dra hjem tomhendt.

Boblen (Bubble)
Beskriver perioden i en pokerturnering når bare et par ytterligere spillere må elimineres før alle de gjenværende har nådd pengene.

Bordet (Board)
De fem felleskortene midt på pokerbordet i pokervarianter som Texas Hold'em og Omaha.

Bring-in
Et tvunget bud i Stud, som må legges i av spilleren med det laveste åpne kortet.

Broadway
(1) Navnet på den høyeste mulige straight i poker, f.eks. Tc-Jc-Qh-Kd-As.
(2) Et enkelt kort (T-x eller høyere) kalles også ofte broadway eller et broadway-kort.

Bud (Bet)
Første bud som gjøres i en budrunde. Dersom dette budet økes senere i samme budrunde, kalles dette en høyning.

Busted/Bust-out
Når du elimineres fra en turnering etter å ha tapt alle dine sjetonger.

Buy-in
Andelen penger spillere må betale for å spille i en turnering. Mesteparten av disse pengene går inn i premiepotten, foruten en liten påmeldingsavgift som går til arrangøren (se også rake).

Tilbake til toppen

C

Callig Station
En spiller som spiller mange hender på en veldig løs måte. Han vil syne ofte, men sjelden høyne eller kaste seg.

Cap
Fjerde og siste mulige høyning i et Limit Hold'em-spill.

Check
Dersom ingen bud er foretatt, har en spiller mulighet til å checke, som vil si å forbli i hånden uten å legge flere sjetonger i potten.

Check-høyne (Check-Raise)
Å checke og deretter høyne en motspillers bud.

Check-syne (Check-Call)
Å checke og deretter syne en motspillers bud.

Chipleader
Spilleren med størst antall sjetonger i en turnering.

Cold Deck
Når en veldig sterk hånd slås av en spiller som forbedrer sin hånd ved hjelp av bordet.

Complete
(1) Hold'em: å syne preflopp fra small blind hvis ingen bud er foretatt.
(2) Stud: første høyning i første budrunde.

Connector
To eller flere etterfølgende kort, f.eks. 6c-5s. Etterfølgende kort av samme sort kalles suited connectors (slik som 6s-5s).

Cut-off
Spilleren som sitter til høyre for dealer. En sterk posisjon å være i, siden du er en av de siste til å handle i hver budrunde.

Tilbake til toppen

D

Dealer
(1) Live-spill: personen som deler kortene, sorterer potten og holder oversikt over spillet.
(2) Online: posisjonen til nominell dealer, markert ved en dealer-knapp, som forflyttes rundt bordet med klokken.

Dominert hånd (Domiated Hand)
Hvis to spillere holder et kort av samme verdi, sies spilleren med bedre kicker å dominere sin motspiller. Dersom Spiller A for eksempel holder Kc-As, dominerer han Spiller B som holder Kd-Qd.

Double Suited
En starthånd i Omaha som inneholder to ganger to kort av samme sort (f.eks. As-Kd-Jd-9s).

Drag (Draw)
En pokerhånd som behøver ytterligere kort for å forbedres eller fullføres.

Døde penger (Dead Money)
Penger i en pott som kommer fra spillere som allerede har kastet seg, og derfor ikke lenger kan delta i hånden.

Dørkort (Door Card)
Det første åpne kortet som deles i Stud poker-spill.

Tilbake til toppen

E

Equity
Oddsen for å vinne multiplisert med pottstørrelsen. Om du for eksempel har en vinnersjanse på 40% og det ligger $10 i potten, er din equity $4.

Tilbake til toppen

F

Felleskort (Community Cards)
De fem kortene som deles med bildesiden opp midt på bordet, og som kan benyttes av alle spillerne.

Finalebord (Final Table)
Det siste bordet i en turnering, som vanligvis starter med ni eller ti spillere, hvor de største pengepremiene deles ut.

Fisk (Fish)
En svært dårlig eller uerfaren pokerspiller.

Floorman
En floorman er en kasinoansatt som megler mellom spillere og løser uenigheter mellom dem, eller mellom spillere og dealer. En floorman har større myndighet enn en dealer

Flopp (Flop)
(1) De første tre felleskortene som deles i Texas Hold'em og Omaha
(2) Andre budrunde i Texas Hold'em og Omaha

Flush
En kombinasjon bestående av fem kort i samme sort, f.eks. As-Qs-Ts-6s-3s.

Flush-drag (Flush Draw)
Når en spiller har en kombinasjon av fire kort i samme sort, og bare mangler ett ytterligere kort av denne sorten for å fullføre en flush.

Forsvare blinds (Defendig the Blinds)
Når en spiller er i en av blind-posisjonene og spiller for å sikre at han beholder sine sjetonger ved å vinne potten.

Freeroll
(1) Sjansen til å oppnå profitt uten risiko (f.eks. uten å måtte investere penger).
(2) En turnering det er gratis å spille i, uten buy-in.

Full Ring
Et kontantspillbord med ni eller ti spillere. Det motsatte av shorthanded.

Fullført hånd (Made Hand)
En komplett hånd med veldig lite potensiale for forbedring.

Fullt hus (Full House)
En pokerhånd bestående av et sett og et par.

Følgebud (Contiuation Bet)
Et bud på flopp av siste spiller som høynet preflopp. Også kalt et C-bet.

Tilbake til toppen

G

Gate (Street)
Budrunder, slik som flopp, turn og river.

Gratis spill (Free Play)
Sjansen til å se neste felleskort uten å måtte foreta et bud.

Gutshot
En ukomplett straight som behøver et innsidekort for å fullføres. Eksempel: en spiller har Ah-2s og bordet viser Td-4s-5c. I dette tilfellet ville en 3x fullføre en straight.

Gå i null (Break-even)
Å gå i null betyr å ha verken tapt eller oppnådd profitt.

Tilbake til toppen

H

Hai (Shark)
Veldig god spiller som oppnår profitt; det motsatte av fisk

Heads-up
En hånd eller et spill med bare to spillere.

High Roller
En spiller som spiller med høy innsats.

Hjul (Wheel)
En straight med lavest verdi (ess til fem). Dette kalles hjulet fordi esset brukes som laveste kort i denne situasjonen.

Hold'em
(1) Forkortelse for Texas Hold'em.
(2) Fellesbetegnelse på pokerspill hvor det benyttes felleskort, hvorav Texas Hold'em og Omaha er de mest populære.

Høyne (Raise)
Å øke størrelsen på forrige bud.

Høyt kort (High Card)
Den laveste pokerhånden, med mindre verdi enn et par.

Hånd (Hand)
(1) En del av spillet hvor kort deles, sjetonger bys og potten vinnes. Etter dette flyttes knappen til venstre i spill som Texas Hold'em, og neste hånd begynner.
(2) Den beste femkortskombinasjonen dannet ved hjelp av startkortene og felleskortene.

Tilbake til toppen

I

Impliserte odds (Implied Odds)
En kalkulering av odds i forhold til den estimerte endelige størrelsen på potten. Følgelig vil forventet profitt legges til oddsene. Eksempel: du har et dobbeltsidig straight-drag på turn og får pottoddsene 4,5:1. Dersom du forventer å treffe og tjene et ytterligere stort bud på river, vil du ha impliserte odds på 5,5:1.

Tilbake til toppen

J/ K


Kast (Fold)
Å kaste dine kort og legge dem i bunken med de andre kastede kortene. En spiller som kaster seg er ikke lenger med i hånden og kan ikke vinne noen andel av potten.

Kast-equity (Fold Equity)
Sannsynligheten for at én eller alle spillere vil kaste seg bak deg.

Kicker
Et hjelpsomt kort, men som ikke tilhører den beste mulige femkortskombinasjonen. Om dine startkort eksempelvis er As-5s og bordet viser 4c-5h-3c-Js-4h, har du to par med et ess som kicker. I slike tilfeller avgjør kicker hvilken spiller som vinner hånden.

Kontantspill (Cash Game)
Poker spilt med ekte penger, med blinds-nivå som forblir det samme. Spillere kan komme og gå som de vil, og kjøpe nye sjetonger når de måtte ønske.

Knappen (Button)
(1) En rund skive som sendes rundt med klokken før hver hånd for å bestemme posisjonen til nominell dealer.
(2) Navnet som brukes for å beskrive nominell dealer i inneværende hånd.

Kule (Barrel)
Et bud som gjøres på flopp, selv om spilleren ikke har truffet noe.

L

Lavt kort (Low Card)
Et kort som kan danne en del av en kvalifiserbar lav hånd i spill som Stud Hi-Lo og Omaha Hi-Lo.

Lay-down
Å kaste deg når du har en god hånd, men ikke god nok til å slå din motspiller.

Limit
(1) Forkortelse for Fixed-Limit, som betyr at alle minimum og maksimum budintervaller er fastsatt til enhver tid.
(2) Størrelsen på blinds eller maksimum buy-in, som indikerer andelen penger det spilles for. Kan også referere til No-Limit- eller Pot-Limit-spill.

Limp/Limper
En handling preflopp hvor big blind bare synes heller enn høynes.

Live-kort (Live Cards)
Refererer til kort som ikke har blitt vist enda og som muligens fremdeles er i kortstokken.

Tilbake til toppen

M

Marginal hånd (Marginal Hand)
En middelmådig hånd som det noen ganger er vanskelig å vite hva man skal gjøre med.

Monoton (Monotone)
Starthånd i Omaha med alle fire kort av samme sort.

Tilbake til toppen

N

Nedsving (Downswing)
En periode med uflaks som ofte kan få spillere til å begynne å spille dårlig.

Nuts
Den beste mulige hånden i en gitt situasjon.

Tilbake til toppen

O

Odds
En måte å framstille sannsynlighet på. Sannsynligheten for å oppnå en hånd sett i forhold til sannsynligheten for å ikke oppnå den. Om du for eksempel har 20% sannsynlighet for å vinne, vil du tape 80% av gangene. Oddsene er derfor 80:20 eller 4:1.

Offsuit
To kort av ulik sort.

Omaha
En pokervariant som spilles med fire startkort. To av startkortene og tre felleskort må benyttes for å danne en hånd. Bortsett fra dette er spillets regler identiske med Texas Hold'em.

Omvendt dominering (Reversed Domiation)
I Hold'em er du dominert hvis en motspiller holder et kort av samme verdi som ditt, men har bedre kicker. Dersom den dominerte spilleren så treffer et par med den lavere kickeren, kalles dette omvendt dominering.

Omvendte impliserte odds (Reversed Implied Odds)
For å kalkulere impliserte odds, legger man potensiell profitt til potten. Omvendte impliserte odds refererer til hvor mye en spiller forventer å tape i senere budrunder. Tapet trekkes fra potten når man kalkulerer disse oddsene.

Oppsving (Upswing)
En periode med god flaks, oftest ikke som resultat av godt spill.

Overkort (Overcard)
Et kort som er høyere enn det høyeste kortet i bordet. Når man for eksempel holder Ah-Tc og bordet er Jh-7s-4d, er esset et overkort mens tieren ikke er det.

Overpar (Overpair)
Et par på hånd som er av høyere verdi enn felleskortene.

Tilbake til toppen

P

Par på hånd (Pocket Pair)
En starthånd bestående av to kort av samme verdi.

Poker Tracker
Programvare som lagrer hendene du har spilt, slik at du kan analysere ditt eget og dine motstanderes spill.

Posisjon (Position)
Refererer til hvor en spiller sitter i forhold til dealer. Jo lengre unna du sitter dealer, jo bedre er din posisjon, ettersom du da vil kunne handle sent i hver budrunde – en stor fordel siden det lar deg vurdere dine motstanderes handlingsmønstre.

Postflopp (Post-flop)
Spill på flopp og i påfølgende budrunder.

Pot-Limit
I ett Pot-Limit-spill kan spillere bare by opptil pottens totale størrelse når det er deres tur. Den mest populære typen Pot-Limit-poker er Pot-Limit Omaha, men du kan også spille Hold'em og klassisk poker som Pot-Limit.

Pottodds (Pot Odds)
Nåværende andel penger i potten sammenlignet med andelen du må legge i for å kunne fortsette å spille. Jo større pottodds, jo bedre.

Preflopp (Preflopp)
Spill før floppen, når spillere bare har to kort (startkortene).

Tilbake til toppen

Q / R

Rake
Penger eller prosentandel arrangørene innkasserer fra hver pott, eller fra deltakelseskostnaden i en turnering.

Range
Alle hender en motspiller muligens kan holde på et gitt tidspunkt. Dersom en spiller høyner i tidlig posisjon, for eksempel, vil hans range mest sannsynlig kun bestå av store par.

Regnbue (Rainbow)
(1) Hold'em: en flopp eller turn beskrives som en regnbue når alle tre eller fire kort er av ulik sort.
(2) Omaha: en starthånd bestående av kort av alle de fire forskjellige sortene.

River
Det femte og siste felleskortet.

Royal Flush
Den beste mulige hånden i poker – en straight flush, ess høy. For eksempel As-Ks-Qs-Js-Ts.

Runner-Runner
En ufullstendig pokerhånd hvor ytterligere kort behøves både på turn og river.

Runner-up
Spilleren som kommer på andreplass i en turnering.

Tilbake til toppen

S


Satellitt (Satellite)

En turering med moderat buy-in hvor premien er et sete i en større turnering.

Semibløff (Semi-bluff)
En semibløff er et bud eller en høyning med en hånd som ikke er best, men har en rimelig sjanse til å forbedres fram til river (eksempelvis et flush-drag). Målet er å få alle motspillere til å kaste seg. Lykkes ikke dette, er sjansen til å vinne enda til stede dersom hånden forbedres.

Sete (Seat)
Setet ved bordet som en spiller blir tildelt.

Sett (Set)
Tre like bestående av et par på hånd og ett felleskort.

Shorthanded
Poker med kun tre til seks spillere. Det motsatte av full ring.

Shortstack
Spilleren med den minste andelen sjetonger ved bordet, som regel tilsvarende omtrent 30 big blinds.

Showdown
Visning av kortene etter den siste budrunden, eller tidligere dersom en spiller er all-in. Alle aktive spillere snur kortene sine for å avgjøre vinneren, og første spiller til venstre for dealer begynner. Om noen byr eller høyner uten at andre spillere syner, blir det ingen showdown.

Single-suited
Starthånd i Omaha. To kort av samme sort og to kort av ulike sorter (f.eks. Ah-Ad-Th-7s).

Slow Play
Når en spiller handler forsiktig på tross av at han har en svært god hånd, med hensikt å bygge potten stor ved å spille svak.

Sort (Suit)
Spar, kløver, hjerter og ruter.

Spekulativ hånd (Speculative Hand)
En midlertidig svak hånd med potensiale til forbedring.

Splittet pott (Split Pot)
En pott som splittes mellom to eller flere spillere som har kort av samme verdi.

Stack
Andelen sjetonger eller penger en spiller kan benytte ved bordet.

Startkort (Pocket Cards)
To kort som deles til hver spiller med bildesiden ned i begynnelsen av et Texas Hold'em-spill. Kalles også "Hole cards".

Steam
Å bli irritert over tapte hender og spille dårlig som resultat av dette. Se også Tilt.

Stjele blinds (Blind stealing)
En høyning før floppen med en svak hånd, med den hensikt å tvinge alle motspillere til å kaste seg, og dermed vinne blinds. Fungerer best fra sen posisjon når alle andre spillere så langt har kastet seg.

Straight
Fem kort på rad, f.eks. 9x-8x-7x-6x-5x.

Straight-drag (Straight Draw)
En kortkombinasjon hvor ett kort mangler for å fullføre en straight. Se også Gutshot.

Straight Flush
En straight av samme sort, f.eks. 9h-8h-7h-6h-5h.

Stud
Pokerspill hvor spillere deles kort med bildesiden opp så vel som ned. Seven Card Stud og Razz er populære eksempler.

Suck-out
Når en spiller er heldig og slår en bedre hånd. Se også Bad Beat.

Suited
Kort av samme sort (spar, kløver, hjerter eller ruter).

Svidd kort (Burncard)
Kortet som legges vekk av dealer før felleskortene deles, for å unngå juks.

Syn (Call)
Å syne betyr at du legger i like mye som siste bud.

Søppel/søppelhånd (Trash/Trash Hand)
En hånd uten verdi eller potensiale for forbedring.

Tilbake til toppen

T

Table Stake
Andelen en spiller kan by eller ta med seg til bordet i et kontantspill.

Tight
Å kun spille svært få hender, og kaste alle svake eller marginale hender.

Tilt
Å reagere dårlig på en bad beat eller nedsving ved å la det påvirke spillet ditt negativt.

Tredje kule
En bløff på river etter tidligere bløffer på flopp og turn.

Tress (Trips)
Tre kort av samme verdi, f.eks. Kh-ks-kc-7s-5c.

Turn
(1) Fjerde felleskort i pokervariantene Texas hold'em og Omaha.
(2) Nest siste budrunde, også kalt fjerde gate.

Tilbake til toppen

U

Underpar
Et par på hånd som er lavere enn enn det laveste felleskortet.

Under the Gun
Navnet som gis spilleren som er først til å handle i den første budrunden, til venstre for big blind. Dette er ikke en ideell posisjon ettersom du må handle svært tidlig.

Ute av posisjon (Out of Position; OOP)
Du er ute av posisjon når du er en av de første til å handle i en budrunde.

Tilbake til toppen

V / W / X / Y / Z / Æ / Ø / Å

Valgmulighet (Option)
Valgmuligheten spilleren i big blind har til å enten checke eller høyne, gitt at ingen har høynet før ham.

Walk
En spiller gis en walk når han sitter i big blind og alle andre spillere kaster seg preflopp, slik at han vinner potten automatisk uten å måtte handle.

Åpent par (Open Pair)
Et par som ligger i bordet

Tilbake til toppen