PCA - Videotid!

PokerStars Caribbean Adventure er over, og det er på tide å mimre litt!

Her er to meget flotte videoer. Den første tar for seg Andre Bergdølmos siste timer i Main Event. Den andre dekker The Norwegian Waterslide Championships!


Video 1, Andre Bergdølmo: http://www.youtube.com/watch?v=UP5ZJCeaynA

Video 2: TNWC: http://www.youtube.com/watch?v=VUeehS2iwIQ