Personvernpolicy

Ditt personvern på internett er svært viktig for Rational Instructional Services Ltd., (her referert til som "IntelliPoker", "oss" eller "vi") som eier og driver internettsiden som finnes på www.intellipoker.no ("Siden").

Vi er forpliktet til å opprettholde konfidensialiteten til all personlig informasjon vi innsamler og mottar for å la deg benytte Sidens tjenester, ved å beskytte den med det beste som er tilgjengelig av programvare- og maskinvarearkitektur, teknikker, metoder og prosedyrer.
 
Formålet med denne Personvernpolicyen er å la deg forstå hvordan vi samler inn, mottar, lagrer, bruker og beskytter informasjon som omhandler deg, og hva dine rettigheter er i forhold til den informasjonen.


1. Hva slags informasjon som samles inn og til hvilket formål


Ved å registrere deg på Siden gir du IntelliPoker retten til å overgi til Rational Entertainment Enterprises Limited (her referert til som "REE Ltd"), et søsterselskap av IntelliPoker som eier og driver internettsiden som finnes på www.intellipoker.no ("IntelliPoker-Siden"), all personlig informasjon om deg innsamlet av IntelliPoker.

Vi er tillatt å bruke din personlige informasjon til å innimellom sende deg informasjon om events og nyheter, og til å bistå deg med kundestøttetjenester. Dersom du ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev, kan du velge deg ut av mottakerlisten ved å følge instruksene inkludert i hvert nyhetsbrev.

IntelliPoker er tillatt å gjøre følgende informasjon, som gjelder brukere registrert på Siden ("IntelliPoker-Medlemmer"), tilgjengelig for andre brukere på Siden (enten de er registrerte eller ikke) som del av IntelliPoker-Medlemmers offentlige profil: IntelliPoker-Medlemmers Bruker-ID, datoen IntelliPoker-Medlemmet registrerte seg på Siden, tidspunktet IntelliPoker-Medlemmet sist logget inn på Siden, landet hvor IntelliPoker-Medlemmet er bosatt, brukerbildet IntelliPoker-Medlemmet valgte, IntelliPoker-Medlemmets personlige bilde, IntelliPoker-Medlemmets "melding" til andre brukere, og IntelliPoker-Medlemmets turneringsresultater og nivå på IntelliPoker-Siden.


2. Konfidensialitet


IntelliPoker gjennomfører betydelige tiltak for å opprettholde konfidensialiteten til informasjonen det har innsamlet om individuelle IntelliPoker-Medlemmer, og vil ikke med vitende gi tilgang til denne informasjonen til noen utenfor IntelliPoker, foruten til IntelliPoker-Medlemmet eller som beskrevet i denne Personvernpolicyen. IntelliPoker har gjort betydelige investeringer i sine server-, database-, backup-, firewall- og krypteringsteknologier, iverksatt i form av state-of-the-art sikkerhetsarkitektur, for å beskytte informasjonen innsamlet av IntelliPoker.
 
Alle IntelliPoker-ansatte er påkrevd å etterfølge betingelsene i denne Personvernpolicyen. Denne Personvernpolicyen slår fast at ansatte påkreves å holde informasjon om IntelliPoker-Medlemmer strengt konfidensielt. Dette kravet fortsetter å gjelde når en ansatt forlater vårt Selskap.

Du bør også gjøre din del for å beskytte din informasjon. Ditt IntelliPoker-Medlemspassord er konfidensielt, og du bør ikke røpe det for noen eller la andre oppdage det.


3. Konfidensialitetsbegrensninger


Offentliggjøring Påkrevd ved Lov: grunnet de eksisterende legale-, regulære- og sikkerhetsomgivelser, kan IntelliPoker være påkrevd, i gitte tilfeller, å offentliggjøre spesifikk informasjon om IntelliPoker-Medlemmer. IntelliPoker vil etter beste rimelige evne søke å begrense slik offentliggjøring til det følgende: hvor IntelliPoker i god tro vurderer det slik at dette er nødvendig for å imøtekomme en rettsinnkalling, fengslingsordre eller annen juridisk prosess; eller hvor det rimeligvis er nødvendig å identifisere, kontakte eller iverksette en offentlig prosess mot personer eller enheter for å opprettholde og/eller håndheve IntelliPokers rettigheter. Videre kan vi, og du gi oss tillatelse til, overgi informasjon om deg til tredjepartsaktører hos IntelliPoker slik vi, etter eget forgodtbefinnende, tror er nødvendig eller hensiktsmessig i forbindelse med en svindelsetterforskning, brudd på opphavsrettigheter, piratvirksomhet eller annen ulovlig aktivitet som kan utsette oss for juridisk ansvar.


4. Hvem mottar din informasjon?


I tillegg til juridisk påkrevde offentligjøringer som forklart i avsnitt 3 over, vil vi overgi innsamlet informasjon om deg til REE Ltd, og vi kan også offentligjøre den for våre ansatte, ansatte i søsterselskaper eller andre selskaper tilknyttet IntelliPoker, og for tredjepartsaktører som bruker din personlige informasjon til å forsyne oss med tjenester i forbindelse med ditt medlemskap hos IntelliPoker. Alle mottakere av din personlige informasjon skal være bundet av gjeldende databeskyttelseslover for å holde din personlige informasjon privat på ikke lavere nivå enn det vi er forpliktet på.


5. Dine rettigheter i forhold til informasjon om deg


Du kan skrive til oss på ethvert tidspunkt for å erverve en kopi av din informasjon og få enhver unøyaktighet opprettet. Der hvor det er hensiktsmessig kan du få din personlige informasjon slettet, korrigert, endret eller komplettert. For å kontakte oss i tilknytning til din informasjon, vennligst send en epost til support@intellipoker.co.uk. Vi kan kreve et lite gebyr for å dekke administrasjonskostnadene knyttet til enhver forespørsmål i denne sammenheng.


6. Cookies


Vi er tillatt å sende deg en midlertidig cookie når du besøker Siden. En cookie er en streng av informasjon som kun inneholder tekst, som vi plasserer i din datamaskins cookie-mappe slik at vi kan huske hvem du er når du besøker Siden igjen senere. Vi er tillatt å bruke data generert av cookies får å ansamle statistiske data om din bruk av vår nettside. Du er ikke påkrevd å akseptere en slik cookie fra oss, og du har muligheten til å akseptere eller avvise cookies ved å endre på innstillingene i din nettleser. Vennligst se www.cookiecentral.com/faq dersom du ønsker ytterligere informasjon om plasseringen til, bruken av, eller sletting av cookies.


7. Samtykke til Personvernpolicyen


Ved å registrere deg hos IntelliPoker eller ved å benytte Siden uten tidligere registrering, samtykker du til betingelsene i denne PERSONVERNPOLICYEN. Vi kan komme til å innimellom oppdatere denne Personvernpolicyen, og oppfordrer deg til å tidvis se igjennom den. Din fortsatte bruk av IntelliPokers tjenester gjelder som ditt samtykke til denne Personvernpolicyen og enhver oppdatering av denne. Våre Tjenestebetingelser har forrang i ethvert tilfelle hvor det skulle oppstå konflikt med bestemmelsene i denne Personvernpolicyen.


8. Hvem er vi?


Rational Services Limited (RSL)
Douglas Bay Complex
Kind Edward Road
Onchan
IM3 1DZ
IoM