Poengformel for Skill League


Poengformelen for Skill League har som formål å måle hver spillers totalprestasjon, og eliminere varians og flaks.

Formelen oppsummert

Hver måned begynner alle spillerne med en score på 1500 poeng.  Etter hver turnering kalkuleres ny score for alle deltakende spillere. Poeng vil legges til eller trekkes fra eksisterende score basert på følgende faktorer:
 • Posisjon (jo høyere du ender i turneringen, jo flere poeng legges til din score)
 • Feltstyrke (dersom du gjør det bra mot sterk motstand, vil du tjene flere poeng)
 • 'I pengene' (dersom du overlever forbi 'boblen', tjener du flere poeng)
 • 'Finalebordet' (dersom du ender blant topp 9, tjener du enda flere poeng)

Posisjon

Den viktigste faktoren som påvirker scoren er din totalprestasjon i Skill League-turneringer. Så forsøk å komme så langt som mulig i turneringene ved å benytte evnene du har opparbeidet deg gjennom vår opplæring!

Poengene distribueres som følger:
 
1. Topp 1/16.  (For eksempel, dersom det er 800 spillere, de topp 50.)
For de topp 1/16 spillerne, distribueres poengene lineært. Så forskjellen mellom to plasser som ligger etter hverandre er relativt liten. Utdelingen er 'flatere' enn i en normal flerbordsturnering.
 
2. Topp 25% til topp 1/16.
Poengene øker logaritmisk.
 
3. Siste 75% 
Poengene øker også logaritmisk, men ikke så bratt som i den midterste delen

Eksempel: I månedens aller første turnering starter alle spillerne med 1500 poeng. Gjennomsnittlig feltstyrke er derfor 1500. Gitt en feltstørrelse på 1150 spillere blir poengdistribueringen som følger: 

Rangering Dyktighetsscore Endring
1 1636,4 +136,4
2 1615,9 +115,9
3 1605,3 +105,3
50 1559,2 +59,2
150 1522,8 +22,8
300 1503,4 +3,4
500 1496 -4
1150 1484 -16

Feltstyrke

En annen faktor som påvirker poengene du tjener, er din startscore sammenlignet med gjennomsnittlig feltstyrke. Spillere som starter turneringen med en høyere score vil tjene færre poeng enn en spiller som startet den samme turneringen med en lavere score. I tillegg vil spilleren med den høyere startscoren tape mer dersom han eller hun ryker ut tidlig.

Eksempel: En spiller ender som nummer 300 i et felt på 1150 spillere. Gjennomsnittlig score er 1500. 

Case 1. Spillerens rangering er 1700. Hans score er 200 poeng bedre enn feltets gjennomsnitt.
Case 2.  Spillerens rangering er 1300. I dette tilfellet er han 200 poeng under gjennomsnittet. 

I det første tilfellet vil han tape 2,6 poeng.  I det andre tilfellet,  vil han tjene 9,6 poeng på sitt turneringsresultat. 

'I pengene'

Denne er enkel ... kom 'i pengene' og motta ytterligere +3 poeng. 

Du legger kanskje merke til, spesielt i våre Open Skill League-turneringer, at der er forskjell mellom den annonserte utbetalingen i turneringslobbyen og under "Turneringsinfo". Her er forklaringen:

Turneringsinfo viser den teoretiske utbetalingen av premiepotten som en prosentandel. Når den faktiske premien for en plassering faller under $0,01 krediteres ikke premien til spilleren. I stedet legges det til premien til vinneren.

PokerSchool Skill League-poeng kalkuleres med den teoretiske premiedistribusjonen. For eksempel, om en spiller teoretisk sett skulle mottatt en premie på under $0,01, vil vedkommende ikke motta noen faktiske penger i turneringen, men like fullt motta ytterligere 3 Skill League-poeng for å ha nådd pengene.

Finalebordet

Nå finalebordet for å få ekstra poeng som følger:
Posisjon Poeng lagt til
1. +50
2. +30
3. +20
4. – 9. +10

Konklusjon

Poengfordelingsstrukturen i Skilll League er betydelig flatere enn en normal MTT-premiestruktur. I disse har det ingen betydning om du er den første som ryker ut, eller blir gutten på boblen. I begge tilfeller vil du vinne null og niks. Med poengformelen i Skill League, er forskjellen mellom disse to plassene derimot omtrent 40 poeng. I tillegg er forskjellen mellom 1. og 10. plass mindre enn i en vanlig premiestruktur. Vinneren vil få omtrent 68% flere poeng enn 10. plass. I en vanlig turnering vil han normalt motta minst 100% mer. Og til sist, en annen stor forskjell: for hver gang du ryker ut tidlig vil poeng trekkes fra din score. På denne måten vil tidlig gambling straffes og jevnt gode resultater måneden gjennom vil premieres. 
 
DERSOM du liker matte: her er formelen i detalj ... (klikk for å åpne)
 
  felt := feltstørrelsen
  rangering := spillernes sluttplassering
  feltstyrke:= gjennomsnittlig startscore av alle turneringsdeltakerne
  2ln := Logaritme med 2 som basis
   
  Ny score = [gammel score] + delta + 4 + ([feltstyrke] - [gammel score]) / 33
   
  Formel for delta:
   
  Topp 1/16 plasseringer: 
  delta = 40+(1/16-(rangering/felt))*16*40
   
  Topp 25% plasseringer: 
  delta = (2ln (felt/rangering)-2)*20
   
  Siste 75% plasseringer: 
  delta = (2ln (felt/rangering)-2)*10
   
 
 

Og husk, selv om du ikke gjør det bra i ligaen denne måneden, starter alle neste måned med de samme 1500 poengene, så alle kan vinne dette spillet!