Poker i retten

For snart ett år siden gjennomførte politiet en razzia mot en pokerklubb i Drammen. Geir Egholm, som arrangerte turneringen, godtok ikke forelegget. I dag var det tid for rettsak, og IntelliPoker var i salen.

Dette er et kort sammendrag av hva som skjedde i retten i dag.

Det var lørdag 5. november i fjor at åtte polititjenestemenn kom på besøk til lokalene Geir Egholm leide i Drammen. Denne lørdagen ble det arrangert en turnering med innkjøp på 1000,- per spiller, og det var i underkant av tretti spillere totalt.
Politiet ble sluppet inn når de ankom, og alt gikk rolig for seg. Samtlige spillere ble identifisert og sendt hjem før Egholm ble tatt inn til avhør.

Tiltalen mot Egholm gikk ut på å ha foranstaltet lykkespill på offentlig sted, og han erkjente ikke straffeskyld. Etter åpningsinnlegg fra begge parter, Egholm stilte uten forsvarer og førte dermed sin egen sak, ble det innkalt et vitne fra hver part.

Aktoratet innkalte en av polititjenestemennene som var med på razziaen, men han hadde ikke veldig utfyllende svar å komme med ettersom det ikke var han som hadde ansvaret denne kvelden og derfor ikke hadde hverken skrevet rapporten eller gjennomført samtaler eller avhør med tiltalte Egholm.

Anders Høyer Berg ble innkalt som vitne av Egholm, og forklarte seg godt og grundig om forskjellene i turneringspoker og cashgames og kravet til ferdighet som stilles for å lykkes rent matematisk her. Berg påpekte ved flere anledninger at det i en turnering ville være nermest utenkelig å vinne om man kun spilte på tilfeldighetene, og at ferdigheter i forskjellige former var nødvendig for å hevde seg.

I sin sluttprosedyre trakk aktor frem en eneste setning fra Bergs vitnemål, nemlig at det ikke var mulig å si hva som var viktigst av ferdighet og tilfeldighet. Dette var i beste fall tatt ut av sammenhengen, da Bergs utsagn var at begge deler er tilstede og viktige, slik det også er i all annen form for sport. Berg sammenliknet spørsmålet med hva som er viktigst av høye og vekt for en person, for å illustrere at det er et spørsmål som er umulig å svare på da begge deler er nødvendig.

Både aktor og Egholm kom inn på den såkalte Askøy-saken i sine sluttprosedyrer, dog med forskjellige innfallsvinkler. Aktor mente at disse sakene var like, noe Egholm argumenterte mot på flere punkter. Egholm tok også opp at han ikke var siktet etter lotteriloven, men kun etter straffeloven. Derfor fant han det også rart at det på mindre tiltaler ble nedlagt påstand om strengere straff en i Askøy-saken.

Egholm var også inne på den såkalte Grebbestad-dommen fra Sverige, hvor det i svensk høyesterett ble fastslått at poker ikke kan regnes som lykkespill, men må ses på som et ferdighetsspill. Egholm poengterte at ordlyd og rettspraksis i Norge og Sverige er meget likt, og at denne dommen derfor bør vektlegges i denne saken.

Til slutt opplyste dommeren at domsavsigelse vil skje førstkommende tirsdag mellom klokken 13 og 14, og at ankefristen på 14 dager starter samme dag. Dermed er det ikke annet å gjøre enn å vente på utfallet. Du vil selvsagt kunne lese dommen her senere samme dag.

Etter at retten var hevet og det var mulig å prate litt sammen gjorde IntelliPoker et kort intervju med Geir Egholm og Anders Høyer Berg, som du kan høre her på sidene førstkommende mandag. Berg anslo vinnersjansene til Egholm til omkring 30%, og det ble pratet litt om hva som vil skje videre etter dommen, uansett om det blir positivt eller negativt utfall for Egholm.