Prefloppspill i Limit Hold'em

Denne artikkelen tar for seg noen av de mest sentrale poengene ved prefloppspill i Limit Hold'em. Generelt er budrunden før floppen den enkleste i Limit Hold'em, fordi starthåndtabellen (SHC, se under) hjelper deg å ta de viktigste avgjørelsene, nemlig hvilke hender du bør spille.

Det er en god idé å følge starthåndtabellen i slutten av denne artikkelen. Men det er samtidig viktig å forstå den grunnleggende tankegangen ved prefloppspill. Det gjør deg i stand til å ta gode avgjørelser, for eksempel hvis du ikke har starthåndtabellen for hånden. Det er også verdt å vurdere om du skal avvike fra standardstrategien i spesielle situasjoner, eller når du møter vanskelige motspillere. Dette er kriteriene du bør følge preflopp:

 1. Kvaliteten på din egen hånd
 2. Din posisjon ved bordet
 3. Antallet spillere i hånden
 4. Er det en høynet eller ikke-høynet pott?
 5. Hvor sterk du er i postfloppspill
 6. Evnene til dine motspillere

1. Kvaliteten på din egen hånd

Det er veldig viktig å spille gode hender og å kaste svake hender. Dette fordi sterke hender er enklere å spille enn svake.

Med marginale hender (hender med svakt positiv eller negativ forventningsverdi) ender du ofte opp i situasjoner hvor du må ta veldig vanskelige avgjørelser. Derfor er det viktig å følge starthåndtabellen i begynnelsen. Det vil stoppe deg fra å begå kostbare feil. Du kan innimellom avvike fra grunnleggende strategi, men ikke før du mestrer det fundamentale ved prefloppspill i Limit Hold'em.

2. Din posisjon ved bordet

Din posisjon ved pokerbordet er vel så viktig som dine starthender i Texas Hold'em. Om du er i god (sen) posisjon, har du en stor fordel i form av informasjon. Med god posisjon kan du unnslippe bud når du har en svak hånd, og vinne bud når du har den beste hånden.

I Limit Hold'em bør du spille veldig tight i tidlig posisjon, dvs. bare spille sterke starthender.

3. Antallet spillere i hånden

Antallet spillere har ofte avgjørende betydning for avgjørelsene som tas i løpet av en hånd. Det anbefales at du spiller lave par og suited connectors (to etterfølgende kort av samme sort, f.eks. eller ) når du er oppe mot mange motspillere, mens store ess spilles best mot kun én eller to motspillere.

4. Høynet/ikke-høynet pott

I tillegg til antallet motspillere, avhenger kvaliteten på en starthånd også på hvorvidt potten allerede er blitt høynet. En høyning indikerer at din motspiller har en sterk hånd, og gjør hender som , og mye vanskeligere å spille, ettersom du altfor ofte vil være dominert av hender som eller . Dette reduserer dine sjanser for å vinne hånden betydelig.

5. Kvaliteten på ditt eget postfloppspill

Preflopp handler det nesten utelukkende om å spille profitable starthender. Dersom du er en bedre postfloppspiller enn din motspiller, kan du ha en ytterligere fordel. Dermed kan hender du normalt ville kaste også spilles profitabelt. Jo bedre du kan spille postflopp, desto flere hender kan du spille. Dette fordi du klarer å unngå kostbare feil senere i hånden, noe som ofte koster nybegynnere mye penger. En profesjonell spiller kan maksimere sin profitt med marginale starthender ved å spille bra postflopp, i motsetning til en spiller med mindre erfaring. Likefullt bør du ikke overdrive dette poenget. Selv de beste spillere bør totalt sett spille tight. I det lange løp er ikke engang profesjonelle spillere i stand til å spille virkelig svake starthender profitabelt, men de makter å minimere sine tap.

6. Dine motspilleres relative dyktighet

Jo lavere dine motspilleres dyktighet er, desto enklere er det for deg å vinne. Noen hender kan derfor spilles mot svake spillere, men må kastes mot gjennomsnittlige eller gode spillere. Den grunnleggende tanken er den samme som i punkt 5. Hvis motspilleren ofte gjør kostbare feil etter floppen, kan du utnytte dette og spille svakere hender. Men det samme bør sies som i punktet over – du bør ikke støtte deg for mye på dette poenget.

I begynnelsen bør du kun spille ved bord med ti seter, og bordet bør være så fullt som mulig. Dette gir deg mer tid til å vente på gode starthender.

Følgende starthåndtabell er basert på et bord med ni spillere. Hvis det er mindre enn ni spillere, blir avgjørelsene vanskeligere og nybegynnere kan få vanskeligheter. Så snart det er mindre enn åtte spillere ved bordet, er det på tide at du forlater bordet.

Her er starthåndtabellen for Limit Hold'em:

Du kan laste ned starthåndtabellen.

Hvordan lese tabellen:

 • Informasjonen i "unraised"-kolonnen gjelder når ingen har høynet før det er din tur til å handle. Informasjonen i "raised"-kolonnen gjelder når det har forekommet en høyning før det er din tur.
 • Dersom både høyning og re-høyning har forekommet, bør vi bare spille hender med "re-høyning"-symbolet.
 • Vi syner alltid en høyning bak oss om vi allerede er i hånden.
 • Syn: Vi syner.
 • Syn 1, 2, 3, etc.: Vi syner dersom tilsvarende antall spillere, eller flere, har blitt med i hånden; ellers kaster vi oss. I en høynet pott har det ingen ting å si om det var syn først og at det deretter ble høynet, eller omvendt.
 • Høyning: Vi høyner.

   

 • Høyning 0, 1, 2, etc.: Vi høyner dersom tilsvarende antall spillere eller færre har blitt med i potten tidligere; ellers syner vi (0 betyr altså at vi bare høyner dersom ingen andre har synet enda).
 • Re-høyning: Vi høyner eller re-høyner så ofte som mulig.
 • Check: Vi checker. Dette er kun mulig når vi sitter i big blind og ingen har høynet.

Å velge starthender er uhyre viktig i Limit Hold'em poker. Av denne grunn bør vi holde oss strengt til starthåndtabellens anbefalinger, i alle fall i begynnelsen. Om vi i tillegg vurderer vår posisjon, antallet spillere i hånden og våre motspilleres relative dyktighet, bør budrunden før floppen ikke være noe problem.