Regler i Texas Hold'em

Texas Hold'em er verdens mest populære pokervariant. Nesten alle store turneriger spilles i denne varianten. Spillet spilles i to format – no-limit eller limit. Reglene er rimelig enkle og går raskt å lære, men å mestre Texas Hold'em kan ta årevis. Denne artikkelen tar for seg grunnreglene og spillets gang.

Spillets gang

Texas Hold'em spilles med en standard kortstokk à 52 kort, og kan spilles av to til ti spillere. Før kortene kan deles ut, må spillerne bestemme hvem som skal være nominell "dealer" i neste hånd. Dette betyr ikke nødvendigvis at spilleren faktisk må dele ut (deling gjøres automatisk både online og ved livespill i et kasino). Dealer identifiseres med en markør kalt dealer-knappen eller bare "knappen". Dealers posisjon avgjør hvilke to spillere som må legge i "blinds". For at det alltid skal være noe penger i hver pott, må to spillere i hver hånd legge i obligatoriske bud, kalt "blinds" (siden de legges i uten at spillerne engang har sett sine kort enda). Én spiller legger i "small blind", mens spilleren til venstre for denne legger i "big blind", som vanligvis er dobbelt så stor som small blind. Dealer roterer for hver hånd, slik at spillerne bytter på å være dealer, small blind og big blind.

Når blinds er lagt i potten, deles alle spillerne to kort med bildesiden ned. Disse kalles startkortene, og kan bare brukes av spilleren som ble delt dem. Totalt fem felleskort deles så ut, og disse kan benyttes av alle spillerne. Målet er å danne den beste femkortskombinasjonen av de syv tilgjengelige.

De fire budrundene

Pre-flopp – den første budrunden

Alle handlinger som finner sted før de første tre felleskortene ("floppen") deles ut, kalles "pre-flopp". Etter at hver spiller har sett på sine startkort, får de muligheten til å handle for første gang.

 

Spilleren som sitter til venstre for big blind handler først, og sies å være "under the gun". Dette er fordi det utfra posisjonering rundt bordet er en ulempe å måtte handle først.

Hver spiller har følgende alternativer når det er deres tur til å handle:

  • Kast: Dette betyr at du ikke lenger ønsker å spille hånden, og kaster dine kort. Du har ikke lenger krav på noen av pengene i potten, selv om du skulle ha lagt i en blind.
  • Syn: Dette betyr at du ønsker å spille hånden ved å legge i like mye som nåværende bud. Merk at du etter floppen også kan ha muligheten til å checke dersom ingen foran deg har bydd.
  • Høyne: Dette betyr at du ønsker å høyne størrelsen på nåværende bud. Dersom ingen foran deg har bydd, kan du selv by.

 1  | 2 | 3 Neste side

Relaterte Dokumenter