Regler i Texas Hold'em

Floppen – den andre budrunden

Etter at første budrunde er fullført, deles de første tre felleskortene. Dette kalles "floppen".

Turn – den tredje budrunden

Når alle bud er unnagjort i andre budrunde, deles det fjerde felleskortet. Dette kalles "turn". En ny budrunde følger, og starter med første spilleren til venstre for dealer som fremdeles er med i hånden.

River – den fjerde budrunden

Når alle bud er unnagjort i tredje budrunde, deles det femte og siste felleskortet. Dette kalles "river". En siste budrunde begynner, og det er igjen første spiller til venstre for knappen som handler først.

Showdown

  Etter at siste budrunde er fullført, må hver spiller danne den beste mulige femkortspokerhånden utfra en kombinasjon av deres to startkort og de fem felleskortene. På dette tidspunkt må alle gjenværende spillere vise sine hender, slik at den beste hånden kan identifiseres. Spilleren som har den beste hånden ved showdown vinner potten.

Dersom mer enn én spiller har den samme vinnerhånden, splittes potten tilsvarende, noe som kalles en "splittet pott". Når inneværende hånd er fullført og før neste kan begynne, flyttes dealer-knappen én posisjon til venstre. 


Forrige side 1 |  2  | 3 Neste side

Relaterte Dokumenter