Rettsaken i Drammen: Dom er avsagt

I dag kom dommen fra fredagens rettsak i Drammen hvor Geir Egholm sto tiltalt for å ha arrangert en ulovlig pokerturnering i november i fjor.

Dessverre for poker-Norge ble Geir Egholm erkjent skyldig i tiltalen. Straffen ble en bot på 10.000 kroner eller femten dagers fengsel.

Dette er en straffereduksjon ut fra aktors påstand som var bot på 14.400 kroner pluss 2000 kroner i saksomkostninger. Begrunnelsen ble straffelikhet sammenliknet med den såkalte Askøy-dommen, hvor begge de dømte fikk 10.000 kroner i bot.

I tillegg ble 4.500 kroner som Egholm hadde i lommen, og hevdet var private lommepenger, inndratt. Aktor mente det var lite troverdig at noen gikk rundt med så mye kontanter på seg, noe hun mente ble underbygget av at det bare var store sedler som 500, 200 og 100-lapper. Dommen var enig i denne påstanden, noe som da skulle bety at de som går rundt med mye kontanter på seg bør passe seg litt.

Vi snakket kort med Geir Egholm etter at han mottok dommen, og han vil nå se på mulighetene for å anke saken videre. Den fristen går ut om 14 dager.