Spillestil og posisjon

Grunnleggende Texas Hold'em-strategi er å spille tight-aggressiv poker. Tight betyr å spille sterke hender og å kaste de svake. En aggressiv spiller vil by og høyne, mens han bare sjelden syner. En som spiller tight og aggressivt venter på profitable situasjoner og utnytter disse konsekvent. I tillegg til den grunnleggende pokerstrategien, er det også viktig å innhente informasjon om dine motspilleres spillestiler for å danne et bedre beslutningsgrunnlag.

Spill tight

Det er 169 ulike starthender i Texas Hold'em, og mesteparten av profitten kommer fra kun et fåtall av dem, framfor alt fra de store parene som , og . Hender bestående av to høye kort av samme sort (f.eks. ) gir også ofte betydelig profitt, men disse kortene får du utdelt sjelden. Mye oftere vil du få svake hender som , eller søppelhender som . Dersom du har en svak hånd og din motspiller har en sterk hånd, har du en stor ulempe helt fra starten av. Selv profesjonelle pokerspillere klarer ikke i det lange løp å oppnå profitt i disse situasjonene. Det er derfor viktig å kaste seg før floppen om du ikke har en sterk starthånd.

Denne spillestilen kalles tight. Du er veldig selektiv og spiller bare hender hvor du tror du har en fordel. Ved et bord med ni spillere bør du bare spille 15 til 20% av hendene du får utdelt. Dette betyr at du bør kaste hånden din før floppen i fire av fem tilfeller. Noen motspillere vil ikke følge denne anbefalingen og spille nesten hver eneste hånd. Denne spillestilen kalles løs.

Spill aggressivt

Aggresjon er en god ting i poker. Det har en helt annen betydning enn hva det har i andre deler av livet. Det betyr å by og høyne ofte, og å bare sjelden syne. Ved å by og høyne kan du påvirke spillet til din fordel. Dette er grunnen til at alle suksessfulle, profesjonelle pokerspillere spiller aggressivt. Det er veldig viktig å konsekvent by når du leder. Dersom dine motspillere syner, havner mer penger i potten. Dette er nettopp det du ønsker, siden du er favoritt til å vinne hånden. Om alle motspillere kaster seg, er dette også et fordelaktig resultat, ettersom du har eliminert risikoen for å tape hånden. Om du derimot bare checker, forblir potten liten og du gir din motspiller sjansen til å forbedre sin hånd.

  • Eksempel:

Du holder , din motspiller har , floppen kommer og $10 ligger allerede i potten. Du har topp par og dermed den beste hånden. Din motspiller har en svak hånd, men vil få en straight hvis kommer på turn. La oss sammenligne disse mulige utfallene:

  1. Hvis du byr $5 og din motspiller kaster seg, er du sikret å vinne $10.
  2. Hvis du byr $5 og din motspiller syner, blir potten større. Siden du sannsynligvis vil vinne, er dette enda bedre enn å tvinge din motspiller til å kaste seg.
  3. Hvis du ikke byr, vil din motspiller trolig også checke, slik at han får en sjanse til å treffe uten å måtte putte mer penger i potten.

Derfor er det bedre å by, uavhengig av om motspilleren syner. I denne situasjonen ville det være en feil å checke.

Noen spillere lar være å by om de har en god hånd, fordi de ikke ønsker at deres motspillere skal kaste seg. Dette kalles slow play. Slow playing er derimot ofte en feil, siden det nesten alltid er bedre å tvinge en motspiller til å kaste seg enn å gi ham en sjanse til å vinne hånden uten å måtte investere penger i potten. Om du har en veldig svak hånd og byr med håp om at alle dine motspillere vil kaste seg, bløffer du. Muligheten til å bløffe gjør poker til et meget spennende spill. Nybegynnere bør likevel være forsiktige og bløffe sjelden. I de fleste tilfeller bør du simpelthen kaste svake hender. Vent heller på sterke hender og by med disse.


 1  | 2 Neste side