Spillkonferansen 2012

Spillkonferansen 2012 – Grenseløst Nettspill

Norsk Tipping og Rikstoto inviterte for en uke siden til spillkonferanse på Latter i Oslo, hvor tema for dagen var Norges rolle i det europeiske markedet, det norske spillmonopolet og hvordan utenlandske aktører ser på dette.

Første innlegg var med Stian Nilsen og Edvard Lysne fra Norsk Tipping, som ga en innføring i hvordan dagens spillsamfunn ser ut, og hvordan det har utviklet seg.

Det ble lagt frem tall som viste at nordmenn spiller mer en den gjennomsnittlige europeer, hvor 77% leverer pengespill årlig, og hele 96% har spilt en eller flere ganger i livet. Av disse havner 1% i kategorien spilleavhengige, noe som gjør industrien til et stort og viktig sosialpolitisk tema.

Pengespillindustrien omsetter for 400 milliarder dollar årlig. Et abstrakt tall i seg selv, men som blir mer håndfast når vi ser at det er omtrent det samme tallet som Norges totale bruttonasjonalprodukt. Nilsen og Lysne la frem tall som viser at statlige aktører bidrar med en mye større andel av sin omsetning til overskuddsformål en det private aktører gjør via skatt, men ingenting om bakgrunnen for disse tallene, eller forskjellen i lisensierte områder kontra ulisensierte.

Nilsen og Lysne gikk gjennom det de mente var de syv viktigste trendene i pengespillbransjen i dag, hvor det kom tydelig frem at raske nettspill som livebetting og ikke minst spill via smarttelefoner og nettbrett allerede er en stor del av markedet og bare vil bli større i tiden som kommer. Når de videre forteller at Norsk Tipping fortsatt har 75% av sin omsetning fra butikkterminalene sine blir det alt for tydelig at de norske aktørene henger langt etter sine konkurrenter.

Det bør i det minste ikke være noe spørsmål hvorfor så mange nordmenn velger å levere sine spill hos andre selskaper når vi ser slike tall.

Betalingsforbud med begrenset effekt

Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, fortalte også i sitt foredrag at markedet har utviklet seg hurtig, og at det spilles om penger på helt nye arenaer en tidligere. Grensen mellom underholdningsspill og pengespill viskes stadig mer ut, og ungdom får opplæring til å bli spillere gjennom sosiale plattformer som Facebook, hvor millioner spiller hver eneste dag med lekepenger. Overgangen til ekte penger er liten, og denne utviklingen vil bli vanskelig å kontrollere.

Både Hamar og flere andre var i løpet av dagen inne på betalingsforbudet norske myndigheter innførte i juni 2009 og den meget begrensede effekten dette har hatt. Spillbransjen ligger her som i alle andre saker et steg foran myndighetene, og hadde allerede før forbudet alternativer til norske bankkort på plass.

Atle Hamar påpekte at slike forbud alltid vil ha liten effekt så lenge det ikke tilbys et alternativ. For Norges del betyr det at det vil være lite effektfullt å hindre spill i utlandet så lenge det tilbys vesentlig bedre vilkår der enn hva Norsk Tipping tilbyr.

Vi fikk også et innblikk i hvordan de utenlandske aktørene ser på det norske monopolet når Hans Martin Nakkim, som har mange års erfaring fra selskaper utenfor monopolet holdt sitt foredrag. Han kunne fortelle at hovedgrunnen til at det norske spillmonopolet ikke respekteres er den aggressive markedsføringen fra Norsk Tipping, som i fjorårets fjerde kvartal stod for halvparten av alle reklamer for pengespill på norske TV-kanaler.

Nakkim kunne også fortelle at de seriøse utenlandske aktørene ønsker strengere kontroll, og at de i dag er underlagt strengere krav via sine lisenser en det Norsk Tipping er fra norske myndigheter. Det ble stilt spørsmål med logikken i at idrett finansieres gjennom spill, og argumentert for at dette kan gjøres minst like godt om flere aktører slipper til på markedet.

Både Nakkim og seniorrådgiver i Kulturdepartementet, Rolf Francis Sims fortalte at vi antagelig vil se forandringer i lovgivningen innen 5-10 år, hvor retningen går bort fra dagens ordning hvor hvert enkelt land kan bestemme selv hvordan de vil regulere markedet, til et mye mer internasjonalt samarbeid og lovgivning.

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt som ikke tilføyde noe nytt utover det vi ble fortalt tidligere, men heller preget av en stor skjevhet i panelet. Hans Martin Nakkim var helt alene mot seks motstandere, inkludert ordstyrer Terje Svabø som virket til å ha instrukser fra arrangørene om å dempe kritiske spørsmål, og en side av saken fikk dermed mye større vektlegging, noe som var synd ettersom det var mange som så frem til denne debatten.

Innslaget fra Åsleik Engmark, som oppsummerte dagen med en sang han hadde laget underveis var dessverre for debattens del langt mer underholdende. Alt i alt var det likevel en innholdsrik dag, og et meget godt initiativ fra Norsk Tipping og Rikstoto som jeg håper vi får oppleve igjen neste år!