Vilkår & betingelser

PokerSchoolOnline brukeravtale

Denne brukeravtalen ("Avtalen") bør leses av deg ("Bruker" eller "deg") i sin helhet før du benytter deg av PokerSchoolOnlines tjenester eller produkter. Vennligst merk at Avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Rational Content Ltd. (her referert til som "PokerSchoolOnline", "oss" eller "vi"), som eier og driver nettstedet som finnes på www.PokerSchoolOnline.com ("Siden"). PokerSchoolOnline er et søsterselskap av Rational Entertainment Enterprises Limited (her referert til som "PokerStars"), som eier og driver nettstedet som finnes på www.pokerstars.eu ("PokerStars-siden").

I tillegg til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, vennligst gjennomgå vår personvern-policy, samt de andre regler, policies, vilkår og betingelser som er relatert til Tjenestene og promoteringene tilgjengelig på Siden slik det kunngjøres på Siden fra tid til annen og slik de innlemmes her ved referanse, sammen med andre policies du gjøres oppmerksom på av oss fra tid til annen.

Ved å registrere deg hos PokerSchoolOnline gjennom PokerStars-klienten og ved å benytte deg av PokerSchoolOnline-siden, samtykker du til vilkårene og betingelsene framsatt i denne Avtalen, og til vilkårene i vår personvern-policy, slik disse kan oppdateres og modifiseres fra tid til annen i samsvar med bestemmelsene under og i vår personvern-policy.

Ettersom noen av Tjenestene og produktene som tilbys på Siden også er tilgjengelige til de som ikke er PokerSchoolOnline-medlemmer, gjelder vilkårene og betingelsene i denne Avtalen også, mutatis mutandis, for brukere som benytter seg av Siden uten tidligere registrering. 

1. Generelle vilkår

 1. Underlagt denne Avtalens vilkår og betingelser, gir PokerSchoolOnline deg en ikke-ekslusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å benytte IntelliPokers tjenester, produkter og innhold som tilbys på Siden, inkludert tekst, bilder, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk og audio ("Sideinnholdet") (og altinnkluderende: "Tjenesten"). Enhver person som har fullført registreringsprosedyren på Siden refereres til her som et "PokerSchoolOnline-medlem".
 2. Bare spillere registrert på PokerStars-siden kan bli PokerSchoolOnline-medlemmer. Ved registrering på Siden bevilger du PokerStars retten til å overgi til PokerSchoolOnline all personlig informasjon om deg innsamlet av PokerStars i samsvar med PokerStars' personvern-policy.
 3. Tjenesten er ikke til bruk av (i) individer under 18 år, (ii) individer under rettslig myndighetsalder i deres domsmyndighet (hver av de ovennevnte refereres til her som "mindreårige"), eller (iii) individer som kobler til Siden fra domsmyndigheter hvor dette er ulovlig. PokerSchoolOnline har ikke mulighet for å bekrefte Tjenestens lovlighet i hver domsmyndighet, og det er brukerens ansvar å bekrefte dette anliggende.
 4. Vi reserverer oss retten til å etterspørre aldersbevis til enhver tid, for å forsikre oss om at ikke mindreårige benytter seg av Tjenesten. Videre reserverer vi oss retten til å suspendere eller kansellere din konto og eksludere deg, midlertidig eller permanent, fra å benytte deg av Tjenesten dersom tilfredsstillende aldersbevis ikke fremskaffes eller vi mistenker deg for å være mindreårig.
 5. Tjenesten er utelukkende ment for brukerens personlige bruk. En bruker kan bare ha én konto hos PokerSchoolOnline og skal bare benytte seg av Tjenesten via denne ene kontoen. Videre skal en bruker ikke tillate en annen person å benytte seg av Tjenesten via hans konto.
 6. PokerSchoolOnline beholder autoritet over utstedelse av, vedlikehold av, og stenging av brukeres konti hos PokerSchoolOnline . Avgjørelsen til PokerSchoolOnlines ledelse angående ethvert aspekt av en brukers konto, benyttelse av Tjenesten, eller konfliktsløsing, er endelig og skal ikke være åpen for gjennomgang eller anke.
 7. Du tillatter uttrykkelig PokerSchoolOnline å gjøre følgende informasjon om deg tilgjengelig for andre brukere av Siden (enten de er registrerte eller ikke), som del av din offentlige profil: din bruker-ID, datoen du registrerte deg på Siden, tidspunktet du sist logget inn på Siden, landet du er bosatt i, brukerbildet du valgte, ditt personlige bilde, din "beskjed" til andre brukere, dine turneringsresultater og ditt nåværende nivå på PokerStars-siden.

2. Ingen garantier

 1. PokerSchoolOnline fraskriver seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, i forbindelse med Tjenesten (inkludert Sideinnholdet) som er tilbudt deg "SLIK DET ER" og vi tilbyr deg ingen garanti eller representasjon overhodet angående dets kvalitet, egnethet, helhet eller presisjon.
 2. Sideinnholdet kan inkludere rettslig informasjon angående ulike aspekter ved pokerspillet. Denne informasjonen tilbys deg som generell bakgrunnsinformasjon og utgjør ikke, eller er ment som, rettslig rådgivning. Vi anbefaler på det sterkeste at du rådfører deg med en kvalifisert advokat i tilknytning til ethvert spesifikt anliggende.
 3. Uavhengig av våre bestrebelser for å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, trygghet og sikkerhet, gir vi ingen garanti om at Tjenesten vil være uavbrutt, rask og feilfri, at mangler vil utbedres eller at Tjenestene derunder skal være fri for virus eller bugs.
 4. PokerSchoolOnline reserverer seg retten til å suspendere, avslutte, modifisere, ta bort fra eller legge til Tjenesten og til Sideinnholdet helt etter eget forgodtbefinnende med umiddelbar virkning og uten plikt til å underrette deg, og vi skal ikke holdes ansvarlig for noe tap en slik avgjørelse tatt av PokerSchoolOnline skulle medføre.
 5. Du samtykker til at verken PokerSchoolOnline eller et av dets søsterselskaper under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig for (a) ethvert tap eller enhver skade påført enhver bruker av informasjonen som finnes på eller er utelatt fra Siden; (b) enhver brukers tillit til Sideinnholdet, uavhengig av om Sideinnholdet er korrekt, oppdatert eller fullstendig; eller (c) konsekvensene av enhver handling du eller enhver annen person utfører eller unnlater å utføre, uavhengig av hvorvidt dette baseres på Sideinnholdet eller ikke, eller resulterer av bruk av Siden.

3. Opphavsrett

 1. Termen "PokerSchoolOnline" og alle andre varemerker, tjenester, tjenestemerker og/eller andre navn benyttet av PokerSchoolOnline på Siden fra tid til annen ("Varemerkene"), er varemerker, tjenestemerker og/eller varenavn tilknyttet PokerSchoolOnline eller et av dets gruppeselskaper og/eller dets lisensierte kontraktører, og disse foretakene reserverer seg alle rettigheter til slike Varemerker.
 2. Sideinnholdet tilhører PokerSchoolOnline eller et av dets gruppeselskaper og er beskyttet av opphavsrett og/eller andre åndsverksrettigheter. Du erkjenner herved at bruk av Tjenesten og Siden ikke medfører noen rettigheter til Sideinnholdet eller deler av dette. Du kan ikke under noen omstendigheter benytte deg av Sideinnholdet uten PokerSchoolOnlines tidligere skriftlige samtykke.
 3. Du kan benytte Sideinnholdet til eget personlige bruk og research. Du kan ikke republisere, re-overføre, redistribuere eller på annen måte gjøre materialet tilgjengelig for noen tredjepart, eller gjøre det samme tilgjengelig for noen nettside, onlinetjeneste eller bulletenger drevet av deg selv eller noen tredjepart, eller gjøre det samme tilgjengelig i fysisk format eller noen andre media uten PokerSchoolOnlines tidligere uttrykkelige skriftlige samtykke.

4. Forum, chat-tjenester og blogger.

 1. Som del av Tjenesten gir PokerSchoolOnline deg muligheten til å få adgang til og legge inn beskjeder angående poker på Sidens forum, chat-tjenester og blogger (samlet: "Diskusjonstjenester"). Hver Bruker må fullt ut etterfølge og oppfylle følgende bestemmelser for å få tilgang til Diskusjonstjenestene. En Brukers tilgang til og bruk av Diskusjonstjenestene vil anses å uttrykke hans eller hennes fulle samtykke til alle bestemmelser som nevnes her.
 2. Brukere forbys å legge inn ulovlig, obskøn, æreskrenkende, truende, personlig eller privat informasjon tilhørende eller omrørende andre personer, eller materiale som ville utgjøre brudd på noen lov eller generelt anses støtende. Denne generelle regelen gjelder når en Bruker benytter PokerSchoolOnline-medlemmers bildealternativ eller i kommunikasjon med PokerSchoolOnlines ansatte.
 3. Brukere forbys å komme med uttalelser som promoterer enhver tjeneste eller produkt fra enhver part utenom PokerSchoolOnline eller PokerStars. Videre skal brukere ikke komme med uttalelser om PokerSchoolOnline, PokerStars eller Tjenesten som er usanne eller som rimeligvis vil anses nedsettende eller kritiske.
 4. Diskusjonstjenestene er utelukkende til personlig og ikke-kommersielt bruk. Følgende bruk av Diskusjonstjenestene er uten untak forbudt: (a) reklamering for eller salg av alle produkter, tjenester eller annet (for profitt eller ikke) rekruttering av andre eller bruk av Diskusjonstjenestene i ethvert kommersielt henseende; eller (b) å legge inn på eller overføre gjennom Diskusjonstjenestene meldinger eller kommentarer for kommersielle formål av enhver sort, inkludert, uten unntak, reklamer, undersøkelser, konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, veldedighetsforespørsler, underskriftskampanjer, junk-epost, spamming eller andre fordoblende eller uønskede meldinger (kommersielle eller andre).
 5. Brukere skal ikke bruke Diskusjonstjenestene til å innsamle eller oppsamle personlig informasjon om andre brukere, inkludert internettaddresser, med formål å utsende reklame, undersøkelser, konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, veldedighetsforespørsler, junk-epost, spamming eller alle fordoblende forespørsler på andre måter (epost, messaging-programmer eller annet)).
 6. Brukere forbys å bruke Diskusjonstjenestene til å legge inn meldinger som inneholder programvare, programmer eller tjenester som kan skade eller negativt påvirke programvaren eller maskinvaren til Siden eller til andre brukere.
 7. Alle de ovennevnte forbudte bruksmåtene av Diskusjonstjenestene skal anses et brudd på denne Avtalen og PokerSchoolOnline skal tillates, utelukkende etter eget forgodtbefinnende, å gå til de rettslige eller tekniske skritt det finner passende, inkludert midlertidig eller permanent blokkering av Brukerens konto.
 8. Hver Bruker er selvstendig ansvarlig for riktigheten og lovligheten til hans egne innlegg på Diskusjonstjenestene, og hver Bruker vil stå selvstendig ansvarlig for alle usanne, misledende, uriktige, overtredende eller på andre måter tiltakskrevende materiale disse innlegg inneholder eller refererer til. Ved å legge inn ethvert innhold på Siden, garanterer du at du har fulle rettigheter til å legge inn dette innholdet på Siden, og at Sidens bruk av dette innholdet ikke bryter med noen tredjeparts rettigheter.
 9. PokerSchoolOnline reserverer seg retten til å overvåke alle innlegg fra Brukerne og til å slette eller endre, uten forutgående beskjed, de innlegg det bestemmer, og Brukere skal ikke kunne framsette noen krav mot PokerSchoolOnline i denne sammenheng.
 10. Videre reserverer PokerSchoolOnline seg retten til å permanent blokkere tilgang til Diskusjonstjenestene for de Brukere som gjentatte ganger eller i alvorlig grad forbryter seg mot bestemmelsene fastsatt her. PokerSchoolOnlines avgjørelse angående mottatte klager skal være endelig og vil ikke være åpen for gjennomgang eller anke.
 11. Fordi PokerSchoolOnline verken kan eller vil gjennomføre overvåking av alle innlegg fra Brukerne, kan enhver Bruker registrere en klage på et innlegg på Diskusjonstjenestene ved å skrive til PokerSchoolOnline på support@pokerstarsschool.com, og tydelig beskrive klagens natur. PokerSchoolOnlines avgjørelse angående mottatte klage skal være endelig og vil ikke være åpen for gjennomgang eller anke.
 12. Du erkjenner og samtykker til at alt innhold lagt inn på Diskusjonstjenestene blir PokerSchoolOnlines eiendom, og at PokerSchoolOnline kan bruke på nytt, republisere og reprodusere dette innholdet i hvilken som helst form det måtte ønske, inkludert i kommersielt øyemed. 
 13. Hver Bruker samtykker til å fraløse og holde fraløst PokerSchoolOnline og dets respektive direktører, ledere, ansatte og representanter fra alle forpliktelser, skader, tap eller krav (inkludert rimelige rettslige gebyr) som på noen som helst måte resulterer fra hans eller hennes bruk av ethvert innlegg til Diskusjonstjenestene eller fra noen annen sak relatert til disse, inkludert, men ikke begrenset til bruk av informasjonen lagt inn på Diskusjonstjenestene. Videre gir hver Bruker avkall på enhver rett til å framsette noe krav eller søksmål mot PokerSchoolOnline angående ethvert tap og alle skader eller krenkelser som skulle oppstå fra bruk av Diskusjonstjenestene eller ethvert materiale lagt inn på Diskusjonstjenestene.
 14. PokerSchoolOnline garanterer ikke for riktigheten eller sannferdigheten til noe materiale eller informasjon på Diskusjonstjenestene, for hvilket ansvaret utelukkende ligger på brukerne. Hver Bruker aksepterer at Diskusjonstjenestene og materialet på disse er innlagt og tilbudt "SLIK DET ER" med alle eventuelle feil og mangler og uten noen representasjon eller garanti overhodet, uttrykt eller underforstått, inkludert uten unntak enhver underforstått garanti for riktighet, fullstendighet, kvalitet, salgbarhet, egnethet for et spesielt formål eller ikke-overtredelse. PokerSchoolOnline vil ikke under noen omstendigheter stå ansvarlig for noen krenkelse, tap, krav, skade eller noen spesiell, tilfeldig, følgelig, eksemplarisk eller straffbar skade av noen sort som følge av eller relatert til noen Brukers tilgang til eller bruk av Diskusjonstjenestene eller noe materiale som finnes der, eller noen goder, materiealer eller tjenester promotert på disse, enten kontraktsbasert eller ikke og enten forsømmende eller ikke, selv om PokerSchoolOnline skulle ha blitt underrettet om muligheten for slike skader.

5. Brudd

 1. Dersom en Bruker helt eller delvis bryter bestemmelsene presentert her, reserverer PokerSchoolOnline seg retten, uten forbehold om noen andre av PokerSchoolOnlines rettigheter, til å gå til de skritt det finner passende, inkludert å terminere denne Avtalen, umiddelbart blokkere Brukerens tilgang til PokerSchoolOnline, eller å gå til rettslige skritt mot en slik Bruker.
 2. Du samtykker til å fraløse, forsvare og holde ansvarsfri PokerSchoolOnline og dets aksjonærer, direktører og ansatte fra og mot alle krav, etterspørsler, forpliktelser, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert rettslige gebyrer og alle andre omkostninger overhodet, uansett grunnlag, som kan oppstå på grunn av:
  1. ditt brudd på denne Avtalen, helt eller delvis;
  2. din forbrytelse mot enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
  3. din bruk av Tjenesten eller bruk av Tjenesten av enhver annen person ved hjelp av dine Innloggingsdetaljer (som definert nedenfor), med din godkjenning eller ikke.

6. Ansvarsbegrensning

PokerSchoolOnline skal ikke under noen omstendigheter, inkludert forsømmelse, holdes ansvarlig for noen spesielle, tilfeldige, direkte, indirekte eller følgelige skader overhodet (inkludert, uten unntak, skader vedrørende tap av næringsprofitt, opphør av næringsvirksomhet, tapt næringsinformasjon, eller annet pekuniært tap) som oppstår av bruk (eller misbruk) av Tjenesten selv om PokerSchoolOnline hadde forutgående viten om muligheten for slike skader.

7. Sikkerhet og din konto

 1. Hver Brukerkonto hos PokerSchoolOnline skal være tilgjengelig gjennom benyttelsen av en kombinasjon av en unik Bruker-ID ("Bruker-ID"), identisk til din egen Bruker-ID på PokerStars-siden, og et unikt og hemmelig passord ("Passord"), som er ulikt passordet du benytter på PokerStars-siden (Bruker-ID og Passord samlet refereres til som "Innloggingsdetaljene").
 2. Bruker samtykker til at han/hun er selvstendig ansvarlig for all bruk av Tjenesten under hans/hennes Innloggingsdetaljer og at han/hun ikke skal avsløre Innloggingsdetaljene til noen annen person overhodet.
 3. Bruker skal holde hans/hennes Innloggingsdetaljer hemmelige til enhver tid og ta alle forholdsregler for å opprettholde deres hemmelighold og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av Innloggingsdetaljene skal utelukkende være Brukerens eget ansvar og skal anses som hans/hennes bruk og han/hun skal påta seg ethvert ansvar dette resulterer i.

8. Endring

PokerSchoolOnline reserverer seg retten til å endre denne Avtalen og enhver del av denne til enhver tid og uten forutgående beskjed, og du vil bindes av en slik endret Avtale innen 14 dager etter at den er lagt inn på Siden. Vi oppfordrer deg derfor til å besøke Siden regelmessig og sjekke vilkårene og betingelsene som inngår i den gjeldende versjonen av Avtalen til denne tid. Din fortsatte bruk av Siden skal anses å attestere ditt samtykke til enhver endring av Avtalen.

9. Gjeldende lov

Avtalen og alle saker relatert til denne skal styres av, og tolkes i samsvar med, lovverket på Isle of Man, eksludert de bestemmelser som gjelder konflikt mellom lover. Hver part samtykker ugjenkallelig at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha ekslusiv domsmyndighet i relasjon til ethvert krav og enhver konflikt eller uenighet angående Avtalen og alle andre saker som oppstår av denne, og frasier seg ugjenkallelig enhver rett den måtte ha til å protestere mot et rettslig søksmål som blir reist i disse domstolene, eller til å hevde at søksmålet er reist i et upassende forum, eller at disse domstolene ikke har domsmyndighet.

10. Oppløsningsmulighet

Dersom en av denne Avtalens bestemmelser skulle bli ulovlig, ugyldig eller uhåndhevbar i enhver domsmyndighet, skal dette ikke affektere gyldigheten eller håndhevbarheten til noen annen av Avtalens bestemmelser i den domsmyndigheten, eller gyldigheten eller håndhevbarheten i andre domsmyndigheter til denne eller noen andre av Avtalens bestemmelser.

11. Tildeling

PokerSchoolOnline reserverer seg retten til å tildele denne Avtalen, helt eller delvis, til enhver tid og uten beskjed. Bruker kan ikke tildele noen av hans/hennes rettigheter under denne Avtalen.

12. Blandet

 1. Ingen fritakelse fra PokerSchoolOnline for brudd på noen bestemmelse i denne Avtalen (inkludert der PokerSchoolOnline skulle unnlate å kreve streng og bokstavelig utførelse av, eller etterfølgelse av, enhver bestemmelse i denne Avtalen) skal på noen måte tolkes som en fritakelse for noen etterfølgende brudd på noen slik bestemmelse eller for noen brudd på enhver slik bestemmelse i denne Avtalen.
 2. Ingenting i denne Avtalen skal skape eller tildele noen rettigheter eller fordeler for noen tredjeparter til denne Avtalen.
 3. Ingenting i denne Avtalen skal skape eller anses å skape et partnerskap, leverandørforhold, tillitsforhold, ansvarsforhold, eller fellesforetak mellom deg og oss.
 4. Denne Avtalen utgjør den fulle forståelse og avtale mellom deg og oss angående Tjenesten og erstatter enhver tidligere avtale, forståelse, eller ordning mellom deg og oss.
 5. Alle premier som utdeles på denne Siden er underlagt gjeldende reguleringer innenfor domsmyndigheten hvor vinneren av enhver premie er bosatt.  Som følge av dette kan vi komme til å forbys å dele ut en annonsert premie dersom dette skulle stride med gjeldende lovgivning.

 Isle of Man, mai 2010