Regler for bloggkommentarer

Kommentarfunksjonen hos IntelliPoker er ment for å muliggjøre tilbakemeldinger, deling av oppfatninger og ideer, samt å legge til informasjon relatert til artikkelen eller blogginnlegget. Denne funksjonen er ment å gi forfattere, lesere, redaksjonsteamet og alle interessenter muligheten til å fritt diskutere informasjonen som deles. Den er også ment å skape et åpent fellesskap hvor ingen har det siste ordet. Søppelinnlegg kan karakteriseres som dette, feil kan bli rettet, forfattere kan gratuleres når de har gjort en god jobb, osv.  Se også Regler for blogging.

Gjennomgang av reglene:

Ingen spam, takk!

 • Å skrive "storartet artikkel" 100 ganger regnes som spam. Generelt forventer vi at en kommentar har en viss sammenheng med artikkelens innhold.
 • Det er forbudt å inkludere noen som helst form for reklame i kommentarene. Lenker er velkomne dersom de fungerer som supplement til informasjonen i artikkelen.
 • Fornærmelser, fordommer og rasistiske eller sjåvinistiske holdninger er selvsagt forbudt.

Tekniske restriksjoner

For øyeblikket gjelder følgende tekniske restriksjoner:

 • Maksimum to kommentarer fra samme medlem for hver enkelt artikkel.
 • Minimumslengden for en kommentar er 25 tegn.
 • Etter å ha sendt inn en kommentar må du vente minst ett minutt før du kan sende inn en ny.
 • Det kan ikke forekomme to identiske kommentarer til samme artikkel.
 • Samme medlem kan ikke sende inn to identiske kommentarer til forskjellige tekster.

Disse restriksjonene er nødvendig for å unngå bryderi for alle medlemmer ved overdreven spam.

Hva kan skje?

 • Medlemmets kommentarer vil slettes og, i noen tilfeller, alle tidligere innspill fjernes.
 • Medlemmets kommentarfunksjon slås av.
 • Medlemmet vil utestenges fra PN.
 • (Enhver kombinasjon av det ovenstående)

Reaksjonene avhenger av:

 • Rapporter fra andre medlemmer.
 • Kontroll av kommentarene av forfatteren, støttet av PN.

Vennligst overhold reglene over for å oppnå rettferdige kår og et attraktivt brukerfellesskap. Selv om vi foretrekker å være forståelsesfulle og tolerante, har vi konkludert med at i tilfeller hvor en bruker misbruker kommentarfunksjonen er det nødvendig for oss å reagere tilsvarende.